Rocznik Historii Filozofii Polskiej

Przejdź do treści

Menu główne:

 
UWAGA! Migracja serwisu na nowy serwer.
W dniach 11 lipca – 4 sierpnia br. jest przeprowadzana migracja domeny www.filozofiapolska.pl na nowy serwer. W tym czasie mogą być niedostępne niektóre części serwisu internetowego.
Za niedogodności przepraszamy!
 
 
Serwis internetowy
VIII Seminarium Historyków Filozofii Polskiej w Katowicach
jest stale dostępny pod adresem z zaproszenia (kliknij poniżej)


Zaproszenia


 • 21-22 września 2016 r.

Zakład Filozofii w Polsce Uniwersytetu Śląskiego organizuje

VIII Seminarium Historyków Filozofii Polskiej
Współczesna filozofia polska – konteksty, dyskusje, polemiki
.

Zgłoszenia do 31 maja 2016 r.
Zobacz serwis interntowy >>>Wydarzenia minione

2016  

 • 9 czerwca 2016 r. - Spółdzielnia Socjalna WOLA i Wydawnictwo Naukowe Semper zorganizowały panel dyskusyjny Jeszcze raz i na nowo: Aleksander Fredro i Cyprian Norwid. Panel prowadzili: prof. Wiesław Rzońca i dr Karol Samsel.

Zobacz informację organizatorów >>>


 • 3 czerwca 2016 r. - Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa WNH Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zorganizował w Warszawie międzynarodową konferencję Colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech Polskość w świecie I: Stanisław Brzozowski.

Zobacz program >>>


 • 5-6 maja 2016 r. - Instytut Filozofii UW zorganizował w Warszawie konferencję Dwieście lat filozofii na Uniwersytecie Warszawskim.

Zobacz serwis internetowy >>>


 • 10-11 marca 2016 r. - Fundacja Projekt Nauka zorganizowała we Wrocławiu międzynarodową konferencję naukową Ludwik Fleck’s theory of thought styles and thought collectives – translations and receptions.

Zobacz informację o konferencji >>>

 • 17 lutego 2016 r. - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Zgromadzenie Zmartwychwstańców – Prowincja Polska organizują w Krakowie ogólnopolską konferencję naukową Ks. Stefan Pawlicki CR: człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej.

Zobacz informację o konferencji >>>

2015  

 • 10 grudnia 2015 r. - Katedra Metafizyki KUL wraz z Polskim Towarzystwem Tomasza z Akwinu organizowały XVIII Ogólnopolskie Sympozjum na temat: Wojtyła o człowieku. Wokół antropologii Karola Wojtyły z okazji roku św. Jana Pawła II, z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki.

Zobacz informację o konferencji >>>

 • 3 grudnia 2015 r. - Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi oraz Państwomiasto zorganizowały na spotkanie barbórkowe poświęcone książce Barbary Skargi Przeszłość i interpretacje Z warsztatu historyka filozofii

Zobacz informację o spotkaniu >>>


In memoriam


Książki nadesłane

Bronisław Bandrowski   

Logika, analiza mowy, psychologia.
Pisma zebrane

wydał Piotr Surma
Wydawnictwo Naukowe Semper - zobacz opis>>>

Leszek Gawor   

W poszukiwaniu rozumienia bytu społecznego człowieka. Filozofia polska końca XIX wieku
i w XX stuleciu.
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego - opis >>>

Spór o mesjanizm. Rozwój idei
wybrał, opracował i wstępem opatrzył Andrzej Wawrzynowicz
Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
- zobacz opis>>>

ks. Stanisław Chołoniewski   


Profesor dr hab. Stanisław Jedynak
(1939-2015)

wspomnienie prof. Leszek Gawor >>>


Książki zgłoszone

 • Jacek Jadacki

Filozofia polska XIX i XX wieku

Tom 1 i 2

Wydawnictwo Naukowe Semper - zobacz opis>>>

 • Myśl Barbary Skargi - droga osobna.

pod redakcją Jacka Migasińskiego i Magdaleny Środy

Seria: Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei. Źródła

Wydawnictwo IFiS PAN - zobacz opis>>>

zobacz spis treści>>>

 • Stanisław Leśniewski

Pisma zebrane

pod redakcją naukową Jacka J. Jadackiego

Wydawnictwo Naukowe Semper - zobacz opis>>>

Wydarzenia, konferencje i publikacje naukowe
wyłącznie z zakresu historii filozofii polskiej
prosimy zgłaszać pod adresem redakcji
>>>

Filozofia antysalonu
wybór, wstęp i komentarze Michał Otorowski
redakcja Wojciech Kruszewski

Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
- zobacz opis>>>

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego