Rocznik Historii Filozofii Polskiej

Rocznik Historii Filozofii Polskiej
Przejdź do treści


Zaproszenia


  • 23 listopada 2018 r.

Wydział Filozofii i Socjologii UW oraz Wydział Psychologii UW serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej, międzydyscyplinarnej konferencji:

Edward Abramowski (1868-1918).
W stulecie śmierci

Zgłoszenia do 20 października 2018 r.

Zobacz informację >>>  • 17 listopada 2018 r.
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Filozoficznego wraz z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukowo-dydaktyczną pt.:

Jakiej filozofii Polacy potrzebują dzisiaj?


Wydarzenia minione

2018


  • 23-24 października 2018 r.  Katedra Filozofii Człowieka, Katedra Historii i Filozofii Nauki oraz Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie organizował konferencję: 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI – WIEK FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W POLSCE


  • 20-21 września 2018 r. - Zakład Historii Filozofii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował X Seminarium Historyków Filozofii Polskiej zatytułowane Jakiej filozofii Polacy potrzebują? W setną rocznicę odzyskania niepodległości.


  • 8 maja 2018 r. - Instytut Filozofii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zorganizował konferencję Filozofować po polsku. Źródłowość języka – uniwersalizm zagadnień.
Zobacz informację >>>


2017  

  • 20-21 września 2017 r. - Zakład Filozofii Polskiej IF UJ zorganizował w Krakowie IX Ogólnopolskie Seminarium Filozofii Polskiej zatytułowane Konteksty lokalne i uniwersalne.
Zobacz program >>>


  • Tomasz Herbich, sekretarz redakcji Rocznika Historii Filozofii Polskiej, został laureatem Stypendium Cieszkowskiego i uzyskał wsparcie na projekt badawczy Filozofia polskiego romantyzmu i rosyjski renesans religijno-filozoficzny w perspektywie porównawczej.

Zobacz informacje o stypendium i dotychczasowych laureatach >>>


Wydarzenia, konferencje i publikacje naukowe
wyłącznie z zakresu historii filozofii polskiej
prosimy zgłaszać pod adresem redakcji
>>>

Wróć do spisu treści