Rocznik Historii Filozofii Polskiej

Rocznik Historii Filozofii Polskiej
Przejdź do treści


Zaproszenia


  • 20-21 września 2018 r.

Zakład Historii Filozofii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego organizuje

X Seminarium Historyków Filozofii Polskiej
Jakiej filozofii Polacy potrzebują?

W setną rocznicę odzyskania niepodległości.

Zgłoszenia do 31 maja 2018 r.
Zobacz serwis interntowy >>>Wydarzenia minione

  • 8 maja 2018 r. - Instytut Filozofii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zorganizował konferencję Filozofować po polsku. Źródłowość języka – uniwersalizm zagadnień. Zgłoszenia do 8 kwietnia 2018 r.
Zobacz informację >>>


2017  

  • 20-21 września 2017 r. - Zakład Filozofii Polskiej IF UJ zorganizował w Krakowie IX Ogólnopolskie Seminarium Filozofii Polskiej zatytułowane Konteksty lokalne i uniwersalne.
Zobacz program >>>


  • Tomasz Herbich, sekretarz redakcji Rocznika Historii Filozofii Polskiej, został laureatem Stypendium Cieszkowskiego i uzyskał wsparcie na projekt badawczy Filozofia polskiego romantyzmu i rosyjski renesans religijno-filozoficzny w perspektywie porównawczej.

Zobacz informacje o stypendium i dotychczasowych laureatach >>>


Wydarzenia, konferencje i publikacje naukowe
wyłącznie z zakresu historii filozofii polskiej
prosimy zgłaszać pod adresem redakcji
>>>

Wróć do spisu treści