RODO - X Seminarium Historyków Filozofii Polskiej

Przejdź do treści

Informacja o danych osobowych podawanych podczas zgłaszania udziału w X Seminarium Historyków Filozofii Polskiej:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
 
2.    Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: abi@uw.edu.pl;
 
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu organizacji X Seminarium Historyków Filozofii Polskiej;
 
4.    Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 
5.    Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 
6.    Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 
7.    Dane przechowywane będą do końca 2018 roku;
 
8.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 
9.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 
10.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.


Wykonanie i hosting serwisu:
Fundacja Historii Filozofii Polskiej
Wróć do spisu treści