Rocznik Historii Filozofii Polskiej

Przejdź do treści

Rada redakcyjna

 • Stanisław Borzym (IFiS PAN)

 • Leszek Gawor (UR)

 • Czesław Głombik (UŚ)

 • Jacek J. Jadacki (UW)

 • Stanisław Janeczek (KUL)

 • Stanisław Pieróg (UW, przewodniczący rady)
 • Jan Skoczyński (UJ)

 • Barbara Szotek (UŚ)

 • Tadeusz Szubka (US)


Redakcja

 • Anna Dziedzic (UW)
 • Karolina Filipczak (UW, sekretarz redakcji)
 • Karol Grabias
 • Tomasz Herbich (UW, redaktor naczelny)
 • Krystian Pawlaczyk (UAM)
 • Paweł Rzewuski (UW, zastępca redaktora naczelnego)

 • Jakub Wolak (IFiS PAN)

 • Konrad Wyszkowski (UW)
.
Wróć do spisu treści