VIII Seminarium Historyków Filozofii Polskiej

Przejdź do treści

Menu główne:

 
Aktualności


Szanowni Państwo,
przesyłamy program VIII Seminarium Historyków Filozofii Polskiej, które odbędzie się w dniach 21–22 września 2016 roku w Katowicach na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Bankowej 11.

Tym z Państwa, którzy zarezerwowali pokój hotelowy przypominamy, że miejscem noclegowym jest Hotel Katowice usytuowany przy Al. Korfantego 9. W hotelu będzie również serwowane śniadanie dla gości hotelowych. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 14.00, lecz ci z Państwa, którzy będą chcieli pozostawić w hotelu bagaż wcześniej, będą mogli to uczynić.

W razie pytań i wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z nami.

 
 
Z poważaniem
w imieniu organizatorów
dr Magdalena Mruszczyk


Program

Abstrakty
---------------


VIII SEMINARIUM HISTORYKÓW FILOZOFII POLSKIEJ
„Współczesna filozofia polska – konteksty, dyskusje, polemiki”

Uniwersytet Śląski
Katowice, 21-22 września 2016 roku


PROGRAM

Miejscem obrad jest Wydział Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11.

21 września (środa)

9.30  Początek rejestracji uczestników konferencji – Instytut Filozofii, p. III
10.30 Powitanie gości – Sala Rady Wydziału (p. I)
Obrady plenarne – Sala Rady Wydziału (p. I)
Przewodniczący: prof. dr hab. Barbara Szotek
1. Prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu): Duchowość Polaka. Próba filozoficznego portretu.  
2. Prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Staropolska myśl etyczna – próba systematyzacji.
3. Prof. dr hab. Jan Skoczyński (Uniwersytet Jagielloński): Europa jako kwestia filozoficzna u Jerzego Stempowskiego.
Dyskusja
12.30 – 13.30  - OBIAD Hotel KATOWICEOBRADY W SEKCJACH – CZ. 1
Prosimy, aby poszczególne wystąpienia mieściły się w przedziale czasowym 15-20 minut.

Sekcja I:
FILOZOFIA – HISTORIA FILOZOFII

Przewodniczący: dr hab. Tomasz Mróz
(Uniwersytet Zielonogórski)

Środa, godz. 14.00 – 16.00
1. Dr hab. Steffen Huber (Uniwersytet Jagielloński): Włodkowic i Zabarella w Molenbeek-Saint-Jean  
2. Dr hab. Paweł Polak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie): Krakowska filozofia przyrody – między XIX a XXI wiekiem  
3. Dr hab. Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Filia w Cieszynie): Współczesne polskie dociekania i debaty metafilozoficzne – konteksty, stanowiska, polemiki
4. Dr Piotr Surma (Uniwersytet Warszawski): Wpływ filozofii Bergsona na rozwój myśli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej  
Dyskusja
Przerwa na kawę – do godz. 16.00Sekcja II:
FILOZOFIA – ŚWIATOPOGLĄD – IDEOLOGIA

Przewodniczący: dr hab. Jacek Breczko
(Studium Filozofii i Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku)

Środa, godz. 14.00 – 16.00
1. Prof. dr hab. Leszek Gawor (Uniwersytet Rzeszowski): Początki polskiego wolnomyślicielstwa  
2. Dr hab. prof. UZ Stefan Konstańczak (Uniwersytet Zielonogórski): Pomiędzy filozofią a ideologią. Spory o filozofię w powojennej nauce polskiej  
3. Mgr Gerard Dmuch (Uniwersytet Zielonogórski): Filozofia w służbie ideologii. Poglądy filozoficzne Adama Schaffa w świetle krytycznej analizy Zbigniewa Jordana  
4. Mgr Renata Merda (Uniwersytet Zielonogórski): O sporach programowych w polskim marksizmie. Adam Schaff wobec ewolucji poglądów filozoficznych Leszka Kołakowskiego  
Dyskusja
Przerwa na kawę – do 16.00Sekcja III:
FILOZOFIA – SPOŁECZEŃSTWO – KULTURA

Przewodniczący: dr hab. prof. AMW Jerzy Kojkoł
(Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte)

Środa, godz. 14.00 – 16.00
1. Dr hab. Piotr Bartula (Uniwersytet Jagielloński): „Wojna sprawiedliwa” -  pożyteczna fikcja czy realistyczny postulat?  
2. Dr hab. Mirosław Tyl (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Zapomniany spór o tomizm
3. Mgr Piotr Gugała (Uniwersytet Jagielloński): Filozofia społeczno-polityczna Feliksa Młynarskiego  
Dyskusja
Przerwa na kawę – do godz. 16.00


Sekcja IV:
ROMANTYZM – KANTYZM – WSPÓŁCZESNOŚĆ

Przewodniczący: dr hab. prof. UAM Andrzej Wawrzynowicz
(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Środa, godz. 14.00 – 16.00
1. Dr hab. prof. nadzw. Leon Miodoński (Uniwersytet Wrocławski): Krytyka myśli niemieckiej w polskiej filozofii XIX wieku - analiza wybranych przykładów  
2. Dr hab. Tomasz Kubalica (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Adam Wiegner wobec zagadnienia poznawczego w oświetleniu Leonarda Nelsona  
3. Prof. dr hab. Radosław Kuliniak (Uniwersytet Wrocławski): Kariera akademicka Romana Witolda Ingardena  
Dyskusja
Przerwa na kawę – do 16.00OBRADY W SEKCJACH – CZ. 2
Prosimy, aby poszczególne wystąpienia mieściły się w przedziale czasowym 15-20 minut.

Sekcja I:
FILOZOFIA – HISTORIA FILOZOFII

Przewodniczący: dr hab. Steffen Huber
(Uniwersytet Jagielloński)

Środa, godz. 16.00 – 18.00
1. Dr hab. Tomasz Mróz ( Uniwersytet Zielonogórski): Spory wokół spuścizny Platońskiej Władysława Witwickiego  
2. Dr Anna Dziedzic (Uniwersytet Warszawski): Filozofia wobec psychologii. Polemika Adama Mahrburga z Kazimierzem Twardowskim  
3. Dr Tadeusz Sznajderski (Uniwersytet Gdański): Stefan Swieżawski – mediewista, filozof, pedagog  
4. Dr Piotr Ziemski (Uniwersytet Warszawski): Historia filozofii i kontekst współczesny w badaniach Barbary Skargi nad pozytywizmem  
Dyskusja – do godz. 18.00Sekcja II:
FILOZOFIA – ŚWIATOPOGLĄD – IDEOLOGIA

Przewodniczący: prof. dr hab. Leszek Gawor
(Uniwersytet Rzeszowski)

Środa, godz. 16.00 – 18.00
1. Dr hab. prof. UR Krzysztof Bochenek (Uniwersytet Rzeszowski): Dyskurs wokół kwestii fideizmu w polskiej filozofii XX wieku  
2. Dr hab. Jacek Breczko (Studium Filozofii i Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku): Przypływy i odpływy katolicyzmu Miłosza  
3. Ks. dr hab. prof. UPJPII Janusz Mączka SDB (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie): Teizm Józefa Życińskiego
4. Dr Ryszard Wichary (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach): Etyka w praktyce klinicznej. Dylematy etyczne w opiece nad pacjentką ciężarną z chorobą nowotworową
Dyskusja – do godz. 18.00Sekcja III:
FILOZOFIA – SPOŁECZEŃSTWO – KULTURA

Przewodniczący: dr hab. Piotr Bartula
(Uniwersytet Jagielloński)

Środa, godz. 16.00 – 18.00
1. Dr hab. prof. AMW Jerzy Kojkoł (Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte): Polska filozofia społeczna. Dylematy interpretacyjne początku XX wieku  
2. Dr hab. Grażyna Szumera (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Elitaryzm w myśli polskiej początku XX wieku  
3. Dr Sonia Bukowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Problem granic cywilizacji w ujęciu Erazma Majewskiego.  
Dyskusja – do godz. 18.00Sekcja IV:
ROMANTYZM – KANTYZM – WSPÓŁCZESNOŚĆ

Przewodniczący: dr hab. prof. nadzw. Leon Miodoński
(Uniwersytet Wrocławski)

Środa, godz. 16.00 – 18.00
1. Dr hab. prof. UAM Andrzej Wawrzynowicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu): Polska myśl mesjanistyczna w analizach Tadeusza Krońskiego  
2. Mgr Tomasz Herbich (Uniwersytet Warszawski): Perspektywy badań porównawczych dotyczących polskiego romantyzmu i rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego  
3. Mgr Emil Antipow (Uniwersytet Jagielloński): Ks. Stanisław Chołoniewski (1791–1846) jako sufler współczesności. O użyteczności dawnych pojęć  
4. Mgr Bartosz Maciejewski (Uniwersytet Warszawski): Ekonomia zła w Literaturze słowiańskiej Adama Mickiewicza  
Dyskusja – do godz. 18.00

Godz. 19.00  -  KOLACJA w Hotelu KATOWICE22 września (czwartek)
Miejscem obrad jest Wydział Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11.

OBRADY W SEKCJACH – CZ. 3
Prosimy, aby poszczególne wystąpienia mieściły się w przedziale czasowym 15-20 minut.

Sekcja I:
FILOZOFIA – HISTORIA FILOZOFII

Przewodniczący: dr hab. Paweł Polak
(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Czwartek, godz. 10.00 – 12.00
1. Mgr Aleksandra Tykarska (Uniwersytet Warszawski): Od metafizyki do eksperymentu. Filozofia jako fundament rozwoju psychologii w Polsce  
2. Dr hab. Mariusz Gryganiec (Uniwersytet Warszawski, Institut für Philosophie, Universität Augsburg): Rozumienie pojęcia przedmiotu trwającego w czasie u niektórych przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej  
3. Mgr Magdalena Gilicka (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu): Leopolda Blausteina krytyka fenomenologii
4. Dr Magdalena Mruszczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Twórczość i dynamizm contra idealizm. Anny Teresy Tymienieckiej fenomenologia życia  
5. Prof. dr hab. Barbara Szotek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. dr hab. Zlatica Plašienková (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie): Z dyskusji o ideach filozoficznych Loskiego w Polsce i na Słowacji
Dyskusja – do godz. 12.00Sekcja II:
FILOZOFIA – ŚWIATOPOGLĄD – IDEOLOGIA

Przewodniczący: dr hab. prof. UZ Stefan Konstańczak
(Uniwersytet Zielonogórski)

Czwartek, godz. 10.00 – 12.00
1. Mgr Aleksandra Zakrzewska-Wichary (Zespół Policealnych Szkół Medyczno- Społecznych w Bytomiu): Etyka w praktyce medycznej. Analiza wypowiedzi respondentów z grupy zawodowej masażysta i elektrokardiolog
2. Mgr Grzegorz Wiończyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny): Inne ocalenie. Próba radykalno-hermeneutycznego odczytania Wisławy Szymborskiej
3. Tomasz Wichary (student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach): Prawo do życia istoty ludzkiej, a kwestia sylogizmu antyaborcyjnego
Dyskusja – do godz. 12.00Sekcja IV:
ROMANTYZM – KANTYZM – WSPÓŁCZESNOŚĆ

Przewodniczący: prof. dr hab. Radosław Kuliniak
(Uniwersytet Wrocławski)

1. Dr hab. prof. UŚ Krzysztof Śleziński (Uniwersytet Śląski w Katowicach Filia w Cieszynie): Benedykta Bornsteina recepcja filozofii Immanuela Kanta  
2. Dr Anna Musioł (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach): Miejsce krytycznej filozofii Immanuela Kanta i neokantyzmu Hermanna Cohena w systemie filozofii Stanisława Leopolda Brzozowskiego (1878–1911)  
Dyskusja – do godz. 12.00

Godz. 12.30  OBIAD Hotel KATOWICE


 

 

Organizatorem
VIII Seminarium Historyków Filozofii Polskiej
jest
Zakład Filozofii w Polsce
Instytut Filozofii
Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 11
40-007 Katowice

Korespondencję elektroniczną
w sprawie Seminarium
należy kierować pod adresem:

dr Magdalena Mruszczyk


 
Serwis internetowy przygotowała Fundacja Historii Filozofii Polskiej
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego