X Seminarium Historyków Filozofii Polskiej

Przejdź do treści


X Seminarium Historyków Filozofii Polskiej
 „Jakiej filozofii Polacy potrzebują? W setną rocznicę odzyskania niepodległości”.
 Warszawa, 20–21.09.2018 r.
 
 
Zakład Historii Filozofii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza pracowników naukowych zajmujących się badaniem polskich tradycji filozoficznych oraz wszystkich zainteresowanych dziejami filozofii w Polsce do udziału w X Seminarium Historyków Filozofii Polskiej, dwudniowej konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 20 i 21 września 2018 roku na Uniwersytecie Warszawskim.
 
Rozważania prowadzone podczas dziesiątego, jubileuszowego Seminarium Historyków Filozofii Polskiej, które odbędzie się w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, będą skoncentrowane wokół pytania: „Jakiej filozofii Polacy potrzebują?”, sformułowanego przez Feliksa Jarońskiego w rozprawie wygłoszonej na publicznym posiedzeniu Akademii Krakowskiej 15 października 1810 roku. Do pytania tego często odnoszono się w późniejszej filozofii polskiej. Różniono się już w kwestii jego interpretacji – jedni byli zdania, że stawia ono przed Polakami zadanie wypracowania takiej filozofii, która byłaby wyjątkowa i różniłaby się od innych filozofii narodowych, a inni, mniej skłonni od uznawania narodowej specyfiki myśli filozoficznej, zastanawiali się przede wszystkim nad tym, jak nauczać filozofii w Polsce takiej, jaką była ona w ich czasach. Pytanie Jarońskiego było dyskutowane już w epoce romantyzmu – podczas gdy Józef Kremer wystąpił z jego zdecydowaną krytyką, autorzy tacy, jak zwłaszcza Bronisław Trentowski, formułowali projekt filozofii narodowej, który był próbą udzielenia pozytywnej odpowiedzi na wyzwanie stworzenia własnej filozofii. Później do grona krytyków Jarońskiego dołączyli na przykład Marian Massonius i Roman Ingarden, a do postawionego przez niego pytania pozytywnie nawiązywali między innymi przedstawiciele Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, tacy jak Kazimierz Twardowski czy Jan Łukasiewicz. Pytanie Jarońskiego kieruje jednak nasz wzrok nie tylko wprzód, lecz także – wstecz. Jaroński najzwięźlej, najdobitniej i prawdopodobnie jako pierwszy sformułował problem, który nie był obcy wcześniejszym pokoleniom polskich filozofów, pytał on bowiem o związek filozofii z potrzebami określonej zbiorowości. Jego pytanie zbierało zatem różne zagadnienia rozważane we wcześniejszych epokach. Co więcej, łączy ono nie tylko różne okresy filozofii polskiej, lecz także różne dziedziny refleksji filozoficznej, może bowiem stanowić punkt wyjścia zarówno do rozważań z zakresu filozofii teoretycznej, w tym nawet metafizyki, jak i – filozofii praktycznej.
 
Seminaria Historyków Filozofii Polskiej mają już wieloletnią tradycję. Zapoczątkowane w 2006 roku, odbywają się we wrześniu każdego roku oprócz tych lat, w których jest organizowany Polski Zjazd Filozoficzny, podczas którego obraduje Sekcja Filozofii Polskiej. Tegoroczne, dziesiąte Seminarium chcemy połączyć z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ta ważna dla polskiego społeczeństwa rocznica pozwala na zadanie pytania nie tylko o przeszłość, lecz także o teraźniejszość i przyszłość filozofii w Polsce. Głównym celem Seminariów Historyków Filozofii Polskiej jest prezentacja stanu badań nad polskimi tradycjami filozoficznymi. Stanowią one okazję do dyskusji i wymiany opinii między filozofami studiującymi dzieje rodzimej filozofii. Do udziału w Seminarium zapraszamy wszystkich badaczy, którzy studiują dzieje polskiej filozofii, bez względu zarówno na zakres czasowy ich zainteresowań, jak i szczegółowe problemy, które rozważają w swoich badaniach. Wierzymy, że pytanie o to, jakiej filozofii Polacy potrzebują, pozwoli na połączenie różnych obszarów tematycznych.
 
Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji zapraszamy do zgłaszania tematów oraz jednostronicowych abstraktów wystąpień. Zgłoszenia wraz z abstraktami (zawierające także podstawowe dane kontaktowe oraz afiliację) można wysyłać do 31 maja 2018 roku pod adresem: Udział w Seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy oferują pomoc w znalezieniu noclegu (uczestnicy Seminarium zostaną zakwaterowani w hotelu Hera). Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami o konferencji, które znajdują się na stronie: www.filozofiapolska.pl.
Program ramowy
 
 
 
20.09.2018 roku (czwartek)
 
11:00–13:00 – otwarcie konferencji i I sesja plenarna
 
13:00–13:30 – przerwa kawowa
 
13:30–15:00 – II sesja plenarna
 
15:00–16:30 – obiad
 
16:30–18:30 – obrady w sekcjach
 
19:00 – kolacja
 
 
21.09.2018 roku (piątek)
 
9:00–11:00 – obrady w sekcjach
 
11:00–11:30 – przerwa kawowa
 
11:30–13:30 – III sesja plenarna i zakończenie konferencji
 
13:30–15:00 – obiad


Korespondencję
do organizatorów

X Seminarium
Historyków Filozofii Polskiej

należy wysyłać pod adresem:

Zakład Historii Filozofii Polskiej
Instytut Filozofii
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 3, pok. 210
00-927 Warszawa

lub adresem elektronicznym:

Wykonanie i hosting serwisu:
Fundacja Historii Filozofii Polskiej
Wróć do spisu treści