Rocznik Historii Filozofii Polskiej

Przejdź do treści

Bezpłatne egzemplarze drukowane

Reklamacje dotyczące brakujących: bibliotecznych egzemplarzy obowiązkowych, egzemplarzy autorskich oraz propozycje przekazania egzemplarzy okazowych prosimy kierować:
I. w odniesieniu do tomów 1 (2018) - 7 (2014)
pod adresem wydawcy  fundacja@filozofiapolska.pl;
II. począwszy od tomu 8 (2015)
pod adresem redakcji  redakcja@filozofiapolska.pl.

Zakup egzemplarzy drukowanych

Zamówienia na egzemplarze drukowane w cenie (BRUTTO):
  • pojedyncze tomy Rocznika - 24 zł;
  • podwójne tomy Rocznika - 29 zł;
  • Romantyzmy polskie (okładka miękka, blok klejony) - 49 zł;
  • Romantyzmy polskie (okładka twarda, blok szyty) - 55 zł;
+ Koszt wysyłki (niezależnie od ilości egzemplarzy) - 16 zł.

prosimy kierować pod adresem wydawcy  fundacja@filozofiapolska.pl.

Nakład wyczerpany:
  • Tom 4/5 (2011/2012)
  • Tom 7 (2014)
Szanowni Państwo,
ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym badania nad historią polskiej filozofii, rzadko mają szansę na komercyjny sukces, dlatego praca redakcji i współpracowników Rocznika Historii Filozofii Polskiej oraz wszystkie projekty Fundacji Historii Filozofii Polskiej opierają się na pełnej poświęcenia pracy wolontariuszy. Mimo ofiarnego zaangażowania specjalistów w zakresie historii filozofii oraz redakcji i edycji tekstów historycznych, za wiele usług wydawniczych Fundacja musi płacić. Środki na konieczne opłaty pochodzą z darowizn i odpłatnej działalności pożytku publicznego, polegającej na dystrybucji egzemplarzy drukowanych. Bez wsparcia Darczyńców projekty niemal ukończone czekają wiele miesięcy na skład, druk i dystrybucję. Prosimy, nie zgadzajcie się na opóźnienia w realizacji projektów Fundacji! Pomóżcie!

Jeżeli chcecie Państwo, by kolejne tomy Rocznika ukazywały się regularnie, wspierajcie: redakcję, skład, druk i dystrybucję Rocznika Historii Filozofii Polskiej darowiznami na konto bankowe:
06 1870 1045 2078 1060 1154 0001
konto bankowe należy do wydawcy Rocznika Historii Filozofii Polskiej, którym jest:
Fundacja Historii Filozofii Polskiej
ul. Jana Olbrachta 23 /19
01-102 Warszawa
(KRS: 0000311798)
Przelewy na powyżej wskazane konto Fundacji Historii Filozofii Polskiej, których tytułem jest "Darowizna na cele statutowe fundacji" dają prawo do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym:
- dla podatników PIT (podatek od osób fizycznych) w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu;
- dla podatników CIT (podatek od osób prawnych) w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 10% dochodu.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (z późn. zm.) art. 26, ust. 1 p. 9 podpumkt a;
Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (z późn. zm.) art. 18, ust. 1 p. 1.

Uzasadnienie:
1. Fundacja Historii Filozofii Polskiej jest organizacją, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.).
2. Wszystkie cele statutowe Fundacji Historii Filozofii Polskiej mieszczą się w katalogu określonym w par. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.).


Wróć do spisu treści