VI Seminarium Historyków Filozofii Polskiej

Idź do spisu treści

Menu główne

Obrady plenarne


Poniedziałek, 23 września 2013 r.
Collegium Joannis Pauli II (s. 1031)


14.00   Powitanie

Ks. Dr hab. Marcin Tkaczyk, Prof. KUL, Dziekan Wydziału Filozofii
Ks. Prof. dr hab. Stanisław Janeczek (KUL)


14.15-16.15 I. Sesja plenarna
Moderator: Dr hab. Grażyna Szumera (Prof. UŚ)


Prof. Dr hab. Włodzimierz Tyburski (UMK), Etyka i religia w myśli staropolskiej
Prof. Dr hab. Marian Skrzypek (IFiS PAN), Ambiwalencje oświeceniowych pojęć religijnego fanatyzmu, entuzjazmu i tolerancji. Filozofowie oświecenia o Konfederacji Barskiej
Dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko (Prof. UW-M), Opozycja, synteza czy „trzecia droga”? Filozofia i religia w poglądach przedstawicieli polskiej „filozofii narodowej” lat czterdziestych XIX wieku
Prof. Dr hab. Jan Skoczyński (UJ), Młodzi i  mesjanizm
Abstrakty referatów>>>


16.15-16.30 Przerwa na kawę

16.30-18.00 II. Sesja plenarna
Moderator: Dr hab. Leszek Gawor (Prof. UR)


Dr hab. Stanisław Pieróg (Prof. UW), Marian Massonius i problem agnostycyzmu
Dr hab. Ryszard Kleszcz (Prof. UŁ), Twardowski  o  filozofii, nauce i religii
Prof. Dr hab. Stanisław Borzym (IFiS PAN), Filozoficzny kontekst religijności Karola Ludwika Konińskiego

Abstrakty referatów>>>


18.15
Kolacja

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego