VI Seminarium Historyków Filozofii Polskiej

Idź do spisu treści

Menu główne

Sekcje II


Wtorek, 24 września 2013 r.
Gmach Główny KUL


11.15 - 13.45    Obrady sekcyjne cd.

V. Sekcja: Filozofia staropolska (
s. 107)
Moderator: Prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski (UMK)

Dr hab. Krzysztof Bochenek (Prof. UR), Filozofia i teologia w poszukiwaniu rozumnej wiary (kontekst średniowiecznej scholastyki polskiej)
Dr hab. Wanda Bajor (KUL), Bóg i ludzkie poznanie
rola teologii w antropologii filozoficznej krakowskich komentatorów arystotelesowskiej teorii duszy
Dr Magdalena Płotka (UKSW), Relacja człowieka do Boga w krakowskim komentarzu do „Sentencji” Piotra Lombarda „Utrum Deus glorio sus”
Ks. Prof. dr hab. Stanisław Janeczek (KUL), Od filozofii Boga do filozofii religii w dobie oświecenia
Mgr Tomasz Matlęgiewicz (UJ), Staszic a prawosławie. Religia i polityka w jego projekcie federacji słowiańskiej
Abstrakty referatów>>>


VI. Sekcja: Filozofia akademicka (s. 208)
Moderator: Dr hab. Stanisław Pieróg (Prof. UW)

Dr Piotr Ziemski (UW), Franciszek Krupiński między heglizmem, scjentyzmem i religią
Dr Anna Dziedzic (UW), Filozofia a religia przyszłości: Maurycy Straszewski o Johnie S. Millu
Dr Tomasz Knapik (AWF Katowice), Znaczenie religii w myśli filozoficznej Witolda Rubczyńskiego
Dr Ryszard Wójtowicz (UR), Prawo i moralność w filozofii oraz polityce prawa Leona Petrażyckiego. Wybrane zagadnienia
Dr Magdalena Mruszczyk (UŚ), Filozofia sacrum w Anny Teresy Tymienieckiej fenomenologii życia
Abstrakty referatów>>>


VII. Sekcja: Poszukiwania modelu religijności (s. 212)
Moderator: Dr hab. Leszek Kopciuch (UMCS)

Dr hab. Lucyna Wiśniewska-Rutkowska (Prof. UJK), Inspiracje religijne w programie ideowym „Tygodnika Warszawskiego”
Dr hab. Dariusz Barbaszyński (UM-W)
, Składniki duchowości chrześcijańskiej w filozoficznych poszukiwaniach Stanisława Brzozowskiego
Mgr Michał Rogalski (UW), Modernizant czy modernista? Zdziechowski w poszukiwaniu własnej formuły religijności
Dr Mirosław Tyl (UŚ), Odczuwanie religii u Leconte de Lisle
a w poszukiwaniu źródeł filozofii Henryka Elzenberga
Dr Anna Borowicz (UG), Emancypacja i dar. Tischnerowska filozofia pracy jako kontynuacja polskiej myśli romantycznej
Abstrakty referatów>>>


VIII. Sekcja: Filozoficzne odniesienia literatury pięknej (s. 213)
Moderator: Dr hab. Andrzej Wawrzynowicz (UAM)

Dr Teresa Zawojska (SGGW), Polski mesjanizm literacko-poetycki. Pomiędzy filozoficznością a religijnością
Mgr Bartosz Maciejewski (UW), Objawienie w Literaturze słowiańskiej Adama Mickiewicza
Dr hab. Artur Jocz (UAM), Literatura areną filozoficzno-religijnych peregrynacji. Przypadek Tadeusza Micińskiego
Dr hab. Jacek Breczko (UM w Białymstoku), Czesława Miłosza pogląd na ewolucję
Abstrakty referatów>>>


14.00
    Zakończenie Seminarium obiad

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego