VI Seminarium Historyków Filozofii Polskiej

Idź do spisu treści

Menu główne

Sekcje I


Wtorek, 24 września 2013 r.
Gmach Główny KUL


9.00 11.00    Obrady sekcyjne

I.  Sekcja: Religia i etyka w kulturze
(s. 107)
Moderator: Prof. Dr hab. Jan Skoczyński (UJ)

Dr hab. Grażyna Szumera (Prof. UŚ), Chrześcijaństwo a cywilizacja
Dr hab.
Leszek Kopciuch (UMCS), Religie w historii cywilizacji: w kontekście filozofii cywilizacji Feliksa Konecznego
Dr hab. Robert Piotrowski (UZ), Cywilizacja a religia. Rozwiązanie Konecznego
Dr hab.
Leszek Gawor (Prof. UR), Filozofia społeczna Leona Winiarskiego
Abstrakty referatów>>>


II. Sekcja: Tradycja mesjanistyczna (s. 208)
Moderator: Dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko (Prof. UW-M)


Dr hab. Andrzej Wawrzynowicz (UAM), Religia w refleksji filozoficznej mesjanistów polskich XIX i XX wieku
Dr Wiesława Sajdek (KUL), Jedność filozofii i religii w perspektywie eschatologicznej. W kręgu myśli J.M. Hoene-Wrońskiego
Dr hab. Piotr Bartula (UJ), Chrześcijański liberalizm Augusta Cieszkowskiego
Mgr Piotr Gugała (UJ), Rodzimowierstwo słowiańskie w filozofii narodowej Karola Libelta
Abstrakty referatów>>>


III. Sekcja: Filozofia chrześcijańska? (s. 212)
Moderator: Dr hab. Ryszard Kleszcz (Prof. UŁ)

Dr Tomasz Mróz (UZ), Polscy filozofowie chrześcijańscy wobec Platona
Mgr Wanda Pilch (Akademia Ignatianum), Marian Ignacy Morawski SJ o stosunku filozofii do religii
Dr hab. Włodzimierz Dłubacz (Prof., KUL), Specyfika filozofii religii s. Z. J. Zdybickiej
Ks. dr Rafał Charzyński (KUL), Filozofia chrześcijańska a chrześcijański światopogląd w ujęciu P. Chojnackiego
Abstrakty referatów>>>


IV. Sekcja: Formy krytyki religii (s. 213)
Moderator: Prof. Dr hab. Marian Skrzypek (IFiS PAN)

Dr hab. Marek Rembierz (UŚ), Filozofia a religia. Krytyka i inspiracje w kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej
Dr Piotr Surma (UW), Filozofia religii i wątki metafizyczne w Szkole Lwowsko-Warszawskiej
Dr Ewa Kochan (US), Kościół a socjalizm (Róża Luksemburg)
Mgr Aleksandra Tykarska (UW), Myśl religijna
myśl przedlogiczna. Religia w myśli filozoficznej Józefy Kodisowej
Abstrakty referatów>>>


11.00-11.15     Przerwa na kawę

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego